Tekst łatwy do czytania ETR

Logo tekstu łatwego do czytania

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie znajduje się przy ul. Antoniego Szczerbowskiego 6 w Lublinie.

Szefem Straży jest pan Komendant Marek Fiutka. Panu Komendantowi pomagają jego zastępcy i pozostali pracownicy komendy.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
 1. gasząc pożary,
 2. pomagając osobom, które uległy wypadkom drogowym,
 3. ratując i pomagając zwierzętom,
 4. pomagając chronić budynki, urządzenia i przedmioty w czasie nagłych zdarzeń na przykład burzy,
 5. sprawdzają czy budynki są zabezpieczone przed pożarem i czy w razie wybuchu pożaru można z nich szybko uciec,
 6. uczą Strażaków Ochotników oraz osoby odpowiedzialne za ochronę przed pożarem w zakładach pracy,
 7. sprawdzają sprzęt i wyszkolenie strażaków z podległych jednostek,
 8. uczą dzieci i młodzież jak bezpiecznie zachowywać się w różnych sytuacjach. Takie sytuacje to na przykład burza lub powódź.
Samochód osobowy, który uległ dachowaniu podczas wypadku oraz strażacy
Strażak ciągnący za sobą linię gaśniczą
Uczestnicy szkolenia podczas części teoretycznej egzaminy

Budynek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Do budynku komendy możesz wejść od strony ul. Szczerbowskiego. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wejściu zadzwoń pod numer 81 535 13 20. Pracownik komendy przyjdzie i pomoże Ci.

budynek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

Kontakt z pracownikami Komendy

 Aby załatwić sprawę w Komendzie możesz:

 1. napisać pismo i wysłać na adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Szczerbowskiego 6, 20-012 Lublin,
 2. napisać i przynieść pismo do Komendy,
 3. napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP. ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji P Do tego sposobu trzeba mieć internet i swoje konto w ePUAP.
 4. napisać pismo i wysłać jego skan na adres poczty elektronicznej Komendy: sekretariat@kmpsp.lublin.pl,
 5. napisać pismo i wysłać faksem na numer: 81 532 59
 6. Przyjść osobiście i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy Komendy. Komenda czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
Skip to content