Egzamin Szkolenia Podstawowego Strażaków Ratowników OSP

Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP zakończone

Egzamin potwierdzający kwalifikacje po Szkoleniu Podstawowym Strażaków Ratowników OSP był zwieńczeniem wytężonej pracy teoretycznej i praktycznej ostatnich tygodni dla grupy 15 strażaków, który odbył się w sobotę 17 lipca 2021 r. na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Lublinie.

 

Podczas szkolenia strażacy zgłębiali wiedzę na temat działania sprzętów ratowniczych i gaśniczych, armatury do podawania wody i piany, sprzęt ochrony dróg oddechowych, ratowniczy sprzęt mechaniczny, agregaty prądotwórcze i oddymiające, rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk gaśniczych, gaszenie pożarów i środki gaśnicze, taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych, ratownictwo i ewakuacja podczas pożarów, ratownicze zestawy hydrauliczne, ratownicze zestawy pneumatyczne, metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, łączność bezprzewodowa i alarmowanie.

 

Ponadto jednym z elementów szkolenia jest test przejścia w komorze dymowej, poprzedzone wcześniej próbą wydolnościową na bieżni, rowerku, niekończącej się drabinie oraz uderzeniami młota. Specjalnie przygotowana komora znajdujące się w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Przejście w pełnym ubraniu specjalnym z aparatem ochrony dróg oddechowych na plecach w pełnym zadymieniu jest nieodłącznym elementem i warunkuje kontynuację szkolenia w zakresie podstawowym.

 

Zdjęcia: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 w Lublinie

 

Opracowanie: asp. Bartłomiej Pytka

 

Skip to content