Szanowni Państwo!


      Siedemnaście lat temu otrzymałem szansę, aby w historii lubelskiej straży pożarnej pozostawić swój ślad –  powierzono mi stanowisko Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Dzisiaj, w związku z podjęciem decyzji o odejściu ze służby, staram się podsumować i ocenić czas, w którym miałem przyjemność pełnić to zaszczytne stanowisko. Był to okres trudny i wymagający, ale jednocześnie owocny dla naszej służby, gdyż dokonało się w nim wiele korzystnych przemian. To lata pracy, które poświęciłem dla dobra obywateli naszego miasta i powiatu lubelskiego, mając nieodmiennie na względzie misję przyświecającą naszej służbie. Normy etyki zawodowej, nawet w czasach, kiedy nie ujęte były jeszcze w formę pisemną, miały dla mnie wymiar fundamentalny. Starałem się w każdej sytuacji kierować zasadą dobra służby i interesu społecznego, co nie zawsze szło w parze z oczekiwaniami niektórych podwładnych. Zawsze ceniłem i szanowałem ludzi, z którymi miałem okazję pracować i odchodzę z wewnętrznym przekonaniem, iż udało mi się dzięki wspaniałemu zespołowi współpracowników osiągnąć tyle, ile tylko było możliwe. Ostateczny osąd tego okresu i mojej pracy pozostawiam Państwu.

       Pragnę podkreślić, że w trakcie pełnienia służby na stanowisku Komendanta Miejskiego w Lublinie ogromne znaczenie miała dla mnie możliwość poznania i współpracy z  wieloma wspaniałymi ludźmi. Byli to przełożeni, którzy mieli odwagę, by być z nami w chwilach trudnych i udzielać pomocy, dostrzegając i właściwie oceniając wartość naszej pracy i naszych poświęceń. Przełożeni wymagający, ale sprawiedliwi. Byli to również podwładni, dla których codzienna służba jest jednocześnie pasją, a swoje zadania wykonują z zaangażowaniem i poświęceniem, czerpiąc satysfakcję ze swojej pracy i wykorzystując osobiste uzdolnienia, czas oraz energię dla dobra służby. Szczególnie doceniam pracę moich zastępców, dowódców i naczelników oraz ludzi, w większości znajdujących się już na zasłużonych emeryturach, którzy w tej komendzie zostawili swe serce.

       To także grono wspaniałych i oddanych interesowi społecznemu samorządowców: obecny Prezydent Lublina oraz jego poprzednicy, starosta lubelski i jego poprzednik, pełniący swe funkcje od 1999 r. oraz liczne grono wójtów i burmistrzów szesnastu gmin Powiatu Lubelskiego. Byli oni zawsze doskonałymi partnerami we współpracy przy tworzeniu nowoczesnego systemu ratowniczego, aktywnie wspierającymi wszelkie inicjatywy i wykazującymi przede wszystkim dbałość o bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców.

       Nie sposób nie dostrzec także grona kilku tysięcy strażaków ochotników – społeczników gotowych nieść pomoc w każdej sytuacji zagrożenia.

      W otoczeniu tylu wspaniałych ludzi i w atmosferze wzajemnego zrozumienia oraz życzliwości wszelkie trudności i problemy okazywały się możliwe do rozwiązania. Wszystkim tym niezwykłym ludziom oraz sympatykom naszej formacji pragnę wyrazić swoją wdzięczność za wspólny trud, wsparcie w każdej sytuacji, a także właściwe rozumienie znaczenia naszej służby. Dzięki Wam mogę odejść w poczuciu dobrze wypełnionego obowiązku.

      Przez ostatnie lata wzrósł prestiż naszej formacji, zmieniły się warunki służby a wyposażenie zmodernizowano. Dzięki ofiarnej służbie i ciągłemu dążeniu do podniesienia poziomu świadczonych usług zyskaliśmy aprobatę społeczną, a środowisko strażackie skonsolidowało się. Jest to dorobek pokoleń strażaków, który nasze środowisko ma obowiązek zachować i rozwijać dla dobra służby i społeczeństwa.

     Moja decyzja o odejściu podyktowana jest w dużej mierze właściwą, w moim odczuciu, interpretacją interesu służby i dobra komendy, dla której poświęciłem siedemnaście lat swego życia. Na zakończenie tego etapu mojej drogi zawodowej i życiowej, pragnę raz jeszcze złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, z którymi miałem możliwość współpracować oraz życzyć Państwu sukcesów i niegasnącej energii przy realizacji wszelkich planów oraz spełnienia i satysfakcji z własnych dokonań, a Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie dalszego dynamicznego rozwoju.

 

Z wyrazami szacunku:  

Lublin, dnia 29 kwietnia 2016r.

 

Skip to content