Stop pożarom traw

Baner "Stop pożarom traw"

Od wielu lat przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków rolnych. Od początku roku terenie województwa lubelskiego doszło do 833 pożarów tego typu, w wyniku których ranne zostały 3 osoby, a jedna osoba poniosła śmierć. W analogicznym okresie czasu na terenie działania KM PSP w Lublinie doszło do 100 pożarów traw, które objęły łącznie obszar 53 hektarów. Do największego pożaru doszło 21 marca przy ul. Grodzickiego w Lublinie, gdzie ogniem objęta została powierzchnia ok. 10 hektarów. Działania gaśnicze prowadziło 6 zastępów, 30 strażaków.

 

Za ponad 94% pożarów odpowiedzialny jest człowiek. Dlatego apelujemy o nie wypalanie pozostałości roślinnych, traw, łąk i nieużytków!!!

 

Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie błędne myślenie. Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym ? ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą niestety także do wypadków śmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób.

 

 

W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. Osoby, które wbrew logice decydują się na wypalanie traw, przekonane są że w pełni kontrolują sytuację i w razie potrzeby, w porę zareagują. Niestety mylą się i czasami kończy się to tragedią. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje rów­nież bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

 

Surowe kary za wypalanie traw ? grzywna a nawet więzienie

Zakaz wypalania traw określony został w Ustawie o ochronie przyrody oraz w Ustawie o lasach, a Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść od 5 tys. do 20 tys. zł. Co więcej, jeśli w wyniku podpalenia trawy dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie utraty zdrowia lub życia wielu osób albo zniszczenia mienia wielkich rozmiarów, wtedy sprawca ? zgodnie z zapisami Kodeksu karnego ? podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

 

Opracowanie: st. kpt. Andrzej Szacoń na podstawie materiałów KG PSP.

Zdjęcia: kpt. Damian Bednarczyk oraz OSP Niemce

Skip to content