Skład Zarządu Koła ZEiRP RP w Lublinie od dnia 20 marca 2018 roku

Skład Zarządu Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie VI kadencji od dnia 20 marca 2018 r.

  

Zarząd Koła

1. Prezes – Mieczysław Piejak

2. V-ce Prezes – Paweł Dworak

3. Sekretarz – Kazimierz Jasiński

4. Skarbnik – Elżbieta Żydek

5. Członek Zarządu – Stanisław Marek

6. Członek Zarządu – Adam Skowronek

7. Członek Zarządu – Krzysztof Wójcik

 

Komisja Rewizyjna

1. Przewodniczący – Grzegorz Gorzel

2. Sekretarz – Halina Kamińska 

3. Członek – Janina Żochowska

Skip to content