Skład Zarządu Koła Miejskiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie VII kadencji

W dniu 25.01.2019 r. na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym Koła Miejskiego ZEiRP RP w Lublinie ukonstytuował się nowy Zarząd Koła i Komisja Rewizyjna Koła.

Skład Zarządu Koła Miejskiego  Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie VII kadencji od dnia 25 stycznia 2019 r.:

Zarząd Koła   
1. Prezes –  Lucyna Mościcka
2. V-ce Prezes – Stanisław Marek
3. Sekretarz – Kazimierz Jasiński
4. Skarbnik – Elżbieta Żydek
5. Członek Zarządu – Paweł Dworak
6. Członek Zarządu – Adam Skowronek
7. Członek Zarządu – Krzysztof Wójcik
 

Komisja Rewizyjna Koła   
1. Przewodniczący – Grzegorz Gorzel
2. Sekretarz – Halina Kamińska 
3. Członek – Janina Żochowska
 
 
Skip to content