logo Państwowej Straży Pożarnej

Seminarium naukowe pt. Współczesne rozumienie Obrony Cywilnej i Terytorialnej

Dnia 15 grudnia 2015 r. w Wyższej  Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, odbyło się  seminarium naukowe pt. "Współczesne rozumienie Obrony Cywilnej i Terytorialnej". Współgospodarzem seminarium była Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

 

Celem seminarium była, aktualizacja wiedzy z problematyki funkcjonowania Obrony Cywilnej i Terytorialnej w Polsce, nawiązanie do dokumentów strategicznych RP – Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego 2022, Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 2014 oraz wymiana doświadczeń zawodowych pracowników administracji rządowej i samorządowej, funkcjonariuszy służb zmilitaryzowanych i ochronnych, nauczycieli akademickich, nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa i wszystkich zainteresowanych.

 

 

 

 

 

Skip to content