logo Państwowej Straży Pożarnej

Rajd ćwiczebny 6 października 2012 roku, gmina Zakrzew.

W dniu 6 października 2012 roku na terenie gminy Zakrzew odbyły się ćwiczenia zgrywające jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W rajdzie ćwiczebnym udział wzięło 20 zastępów z wszystkich jednostek wchodzących w skład KSRG, tj.:OSP Babin, OSP Borzechów, OSP Dragany, OSP Garbów, OSP Krasienin, OSP Matczyn Wojcieszyn, OSP Moszenki, OSP Mętów, OSP Niedrzwica Duża, OSP Niedrzwica Kościelna, OSP Niemce, OSP Pawlin, OSP Piotrków, OSP Piotrowice, OSP Stara Wieś II, OSP Strzeszkowice Duże, OSP Świdnik Duży Pierwszy, OSP Wojciechów, OSP Zakrzew, OSP Żuków.

 

 Ćwiczenia zostały podzielone na siedem etapów: 
 

1)      ocena stanu technicznego pojazdów i łączności, 

2)      udzielanie kwalifikowanej pomocy medycznej osobie poszkodowanej, 

3)      ratownictwo techniczne–użycie sprzętu hydraulicznego oraz oświetlenia miejsca zdarzenia, 

4)      budowa linii ssawnej i zasilenie samochodu gaśniczego z rzeki, 

5)      praca z piłami spalinowymi do drewna, 

6)      budowy linii gaśniczych pianowych i wodnych, 

7)      używanie aparatów ochrony dróg oddechowych i prowadzenie działań w pomieszczeniach o ograniczonej widoczności.
 
Każdy z wymienionych etapów podlegał ocenie zespołów sędziowskich składających się z funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie pod przewodnictwem mł. bryg. Macieja Błaszczyka.
 
 
Wśród najlepiej ocenionych zastępów znalazły się jednostki:
 
1.       OSP Babin – średnia ocen 5,0
2.       OSP Mętów – średnia ocen 4,92
3.       OSP Strzeszkowice Duże – średnia ocen 4,89
4.       OSP Świdnik Duży Pierwszy – średnia ocen – 4,85
5.       OSP Pawlin – średnia ocen 4,78

Ćwiczenia obserwowane były przez członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego powiatu lubelskiego, m.in. Starostę Lubelskiego Pawła Pikulę oraz Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie st. bryg. Mirosława Hałasa.
 
Organizacja ćwiczeń możliwa była dzięki uprzejmości Wójta Gminy Zakrzew Pani Teodory Zaręba oraz pomocy i dużemu zaangażowaniu druha Tomasza Milanowskiego oraz wszystkich strażaków jednostki OSP w Zakrzewie.

 
  Zobacz więcej …

Skip to content