Rajd ćwiczebny 15 października 2016 r. gmina Garbów

W dniu 15 października 2016 r. na terenie gminy Garbów odbyły się ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Poszczególne etapy tegorocznego rajdu ćwiczebnego wizytował Starosta Lubelski Paweł Pikula wraz z zastępcą Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie brygadierem Maciejem Błaszczykiem, Naczelnikiem Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie – podinspektorem Tomaszem Leszczem, Wicestarostą Lubelskim – Robertem Wójcikiem, Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach  Januszem Watrasem, Naczelnikiem WZKOLiSO Starostwa Powiatowego w Lublinie – Zbigniewem Niedźwiadkiem, Sekretarzem ZOP ZOSP RP w Lublinie – Mieczysławem Dziurą oraz Wójtem gminy Garbów – Kazimierzem Firlejem.

Oprócz 22 jednostek z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego udział brała również jednostka OSP z Woli Przybysławskiej. Najistotniejszym zadaniem postawionym przez organizatorów tegorocznych ćwiczeń była przede wszystkim możliwość sprawdzenia w działaniu posiadanej wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności przez poszczególne zastępy. Kolejno były to sprawdzenie stanu technicznego oraz posiadanych uprawnień. Następnie ćwiczący przybywali do działań polegających na gaszeniu nieużytków rolnych oraz gaszeniu pożaru dachu zabudowań gospodarczych. Kolejnym etapem były działania polegające na przeszukiwaniu, odnalezieniu i bezpiecznym transporcie osoby poszkodowanej z zadymionego pomieszczenia w aparatach ochrony dróg oddechowych. W dalszej części ćwiczeń ratowniczki i ratownicy Ochotniczych Straży Pożarnych przystępowali do działań prowadzonych w ramach ratownictwa technicznego – przy pomocy sprzętu hydraulicznego prowadzili działania mające na celu uwolnienie osób poszkodowanych uwięzionych w pojeździe. Kolejnym punktem tegorocznych ćwiczeń było udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Ostatnim etapem było szkolenie z zakresu organizacji łączności radiowej na terenie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. 

Wszystkie zastępy z wielkim zaangażowaniem i chęcią sprawdzenia posiadanych umiejętności przebyły trasę całego rajdu ćwiczebnego. Chociaż każdy z etapów oceniany był przez sędziów – funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w skali ocen od 2 do 5, najistotniejszą wartością wyniesioną z tego rodzaju ćwiczeń powinna być możliwość nauki prawidłowych zachowań ratowników na miejscu prowadzonych działań oraz wymiana doświadczeń i współpraca pomiędzy poszczególnymi zastępami z różnych części Powiatu Lubelskiego. 

Szczególne podziękowania należą się Panu Wójtowi gminy Garbów – Kazimierzowi Firlejowi, dzięki pomocy i zaangażowaniu którego udało się przeprowadzić tegoroczny rajd ćwiczebny. 

tekst: mł. ogn. Marcin Rozwałka /  foto: bryg. Maciej Błaszczyk

 

 

Skip to content