Rajd ćwiczebny OSP 16 października 2010 r.gmina Niedrzwica Duża.

 W ćwiczeniach OSP będących w KSRG wzięło udział 19 jednostek (tj. 100%) oraz kandydat do włączenia do KSRG OSP Świdnik Duży Pierwszy gmina Wólka. Z tej liczby, 7 jednostek OSP przyjechało samochodami gaśniczymi, 12 OSP samochodami ratowniczo-gaśniczymi (z zestawami hydraulicznymi do ratownictwa technicznego ).

 


W związku z powyższym zakres wykonywanych zadań był po części zróżnicowany w zależności od posiadanego sprzętu.
Jednostki OSP podczas rajdu ćwiczebnego miały do wykonania 6 zadań operacyjnych. Poprawności wykonywania zadań (w skali od 1 do 6) dokonywali strażacy KM PSP w Lublinie.
Bilansując uzyskane oceny na poszczególnych etapach stwierdzono:
1)    Najwyższą ocenę (średnia oceny 4,74) jednostki uzyskały na etapie III za wykonanie zadania polegającego na "pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych" i etapie IV "ratownictwo drogowe, oświetlenie terenu akcji".
2)    Najniższą ocenę (średnia ocen 3,61) jednostki uzyskiwały na etapie III za wykonanie zadania polegającego na: stawianiu kurtyn wodnych".
Najlepszymi jednostkami OSP w ćwiczeniach były:

1.    OSP Mętów gmina Głusk; ocena jednostki 5,34
2.    OSP Moszenki gmina Jastków ; ocena jednostki 5,25
3.    OSP Garbów gmina Garbów; ocena jednostki 5,17
4.    OSP Zakrzew gmina Zakrzew; ocena jednostki 5,0
5.    OSP Babin gmina Bełżyce; ocena jednostki 5,0
6.    OSP Pawlin gmina Konopnica; ocena jednostki 5,0

Najniższa ocena jednostki OSP : to wynik 3,34

W ćwiczeniach uczestniczyli:

1.    Członek Zarządu Powiatu Lubelskiego – Robert Wójcik;
2.    Wójt Gminy Niedrzwica Duża Zdzisław Antoń;
3.    Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego;
4.    Wydział Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego;
5.    Komenda Miejska Policji w Lublinie (Wydział Ruchu Drogowego);
6.    Samodzielny Publiczny ZOZ Nr 1 w Bełżycach;

 

Zobacz więcej …

Skip to content