Przekazanie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla JRG Nr 2 w Lublinie.

W dniu 30 września 2010 roku odbyło się przekazanie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 wraz ze specjalistycznym wyposażeniem do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej do Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 2 w Lublinie mieszczącej się przy ulicy Zembrzycka 94.

 

 

Samochód został zakupiony w ramach projektu pt.: „POPRAWA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNO-EKOLOGICZNEGO NA OBSZARZE MIASTA LUBLIN I POWIATU LUBELSKIEGO” w ramach Osi Priorytetowej VI: Środowisko i czysta energia, Działania 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria III: bezpieczeństwo ekologiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

 
            Całkowity koszt zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP w Lublinie wynosi 999 915,00 zł (po przetargu). Kwota 849 927,75 zł stanowi 85% – środki unijne, a kwota 149 987,25 zł stanowi wkład własny
 
            Pojazd oznakowano, iż został zakupiony przy finansowym wsparciu UE, podobne adnotacje umieszczono we wszystkich materiałach prasowych i promocyjnych informujących społeczeństwo o zakupie nowego sprzętu przez tutejszą komendę.

 

 

Skip to content