Pożegnanie funkcjonariuszy JRG Nr 4 w Lublinie odchodzących na zaopatrzenie emerytalne

W dniach 26 – 31 stycznia 2023 roku w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 4 w Lublinie, odbyło się pożegnanie trzech funkcjonariuszy, którzy z dniem 31 stycznia 2023 roku po wieloletniej służbie przeszli na zaopatrzenie emerytalne.

 

Asp. sztab. Andrzej Gołębiowski z Państwową Strażą Pożarną związany był od 1994 roku, w którym to rozpoczął naukę w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Po jej zakończeniu, w 1996 roku trafił do Komendy Miejskiej PSP w Lublinie gdzie jako dowódca zastępu pełnił służbę na Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 i Nr 3. W latach 1997 – 1999  służył na Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie. W roku 1999 wrócił do Komendy Miejskiej PSP w Lublinie  gdzie służył  na JRG Nr 3, JRG Nr 1, JRG w Bełżycach i JRG Nr 4.  Pracując na JRG Nr 1 był członkiem Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego Lublin 1. Funkcjonariusz służbę rozpoczął jako dowódca zastępu i przechodził stopniowo po szczeblach kariery zawodowej żegnając się ze służbą jako dowódca zmiany.

 

Ogn. Jacek Goral rozpoczął służbę w 1988 roku w Zawodowej Straży Pożarnej w Lublinie jako pomocnik przodownika roty. W latach 1992 – 2010 służył na Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 w Lublinie po czym w październiku 2010 roku trafił na Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą Nr 4 w Lublinie gdzie zakończył służbę jako dowódca zastępu. Funkcjonariusz pasjonuje się kolarstwem dzięki czemu w  2019  roku na VI Mistrzostwach Polski Strażaków w Kolarstwie Szosowym zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji mężczyzn kategoria D: powyżej 50 lat. Drużyna w skład, której wchodził st. ogn. Jacek Goral zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Podczas długoletniej służby odznaczał się sumiennością w wypełnianiu powierzonych obowiązków służbowych zawsze służył pomocą i swoim doświadczeniem młodej kadrze pożarnictwa.

 

Asp. Marcin Fatla z Państwową Strażą Pożarną związał się w 2005 roku, w którym to rozpoczął służbę jako stażysta na Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 w Lublinie.  W lipcu 2010 roku trafił na Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą Nr 4 w Lublinie.  Asp. Marcin Fatla był członkiem Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego „Lublin-4” oraz Specjalistycznej Grupy Sonarowej „Lublin-4” gdzie pełnił funkcję zastępcy dowódcy grupy. Funkcjonariusz podczas swojej służby rozwijając swoje umiejętności i wiedzę zdobył uprawnienia nurka instruktora. Dzięki posiadanym uprawnieniom i fachowej wiedzy przez wiele lat brał udział w kształceniu członków SGRW-N z terenu całego kraju, prowadząc kursy w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Bornem Sulinowie.

Podczas pożegnania Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 4 wraz z funkcjonariuszami ze wszystkich zmian służbowych podziękowali emerytom za oddaną i niezawodną służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz życzyli realizacji planów na nowym etapie życia. Wyrazili nadzieję, że przejście na zaopatrzenie emerytalne nie będzie oznaczało zerwania więzi ze środowiskiem strażackim.

 

Opracowanie: mł.  bryg. Paweł Kasperek

Zdjęcia i film: JRG Nr 4 w Lublinie

Skip to content