Pożar kotłowni przy ul. Morelowej

23 lutego 2021 roku około godziny 8:00 doszło do pożaru kotłowni w budynku mieszkalnym przy ul. Morelowej w Lublinie. W celu ugaszenia pożaru do wnętrza budynku wprowadzono rotę ratowników wyposażonych w aparaty ochrony dróg oddechowych.  Po ugaszeniu pożaru pomieszczenia przewietrzono. Następnie wnętrze domu sprawdzono pod kątem obecności tlenku węgla. W wyniku pożaru zniszczeniu uległa kotłownia budynku. Starty oszacowano na 20 tys. zł.

W działaniach brało udział 3 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lublinie – 12 strażaków.

 

Zdjęcia: JRG Nr 1 w Lublinie

Opracowanie: st. kpt. Andrzej Szacoń