Pożar hali przy ul. Łęczyńskiej w Lublinie

Ponad 16 godzin trwała akcja gaszenia pożaru hali magazynowej przy ul. Łęczyńskiej, do którego doszło w dniu 7 lutego o godzinie 2:00.

 

W pierwszej kolejności do działań skierowano zastępy z JRG Nr 1. Strażacy po dotarciu na miejsce zdarzenia zastali rozwinięty pożar magazynu mebli. Panowało bardzo intensywne zadymienie, ogień wydobywał się na zewnątrz przez okna. Pożarem objęta była południowo-wschodnia część obiektu. W związku z bardzo dużą temperaturą panującą wewnątrz budynku, przekraczającą 450 stopni Celsjusza, nie było możliwości wprowadzenia strażaków do środka obiektu. Na miejsce skierowano dodatkowe pojazdy oraz strażaków. Podjęto decyzję o prowadzeniu działań gaśniczych na zewnątrz budynku. Przy wykorzystaniu drabin mechanicznych oraz podnośników hydraulicznych wykonano otwory w dachu, co miało na celu odprowadzenie gazów pożarowych oraz obniżenie temperatury wewnątrz hali.

 

W celu prowadzenia bezpiecznych oraz efektywnych działań gaśniczych na miejsce skierowano robot gaśniczy z JRG Nr 1, który wyposażono w linię gaśniczą, a następnie wprowadzono do wnętrza budynku. Wykorzystanie tego urządzenia pozwoliło na prowadzenie efektywnych działań gaśniczych w środku budynku bez narażania strażaków na niebezpieczeństwo, a także znaczenie skróciło czas prowadzenia akcji. Robot gaśniczy stanowi wyposażenie JRG Nr 1 od początku bieżącego roku. Było to pierwsze jego wykorzystanie podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

 

Akcja była prowadzona w warunkach nocnych. Prowadzenie działań gaśniczych utrudniały silne podmuchy wiatru. W związku z intensywnym zadymieniem strażacy pracowali w aparatach ochrony układu oddechowego. Po opanowaniu pożaru rozpoczęto długotrwałe dogaszanie przedmiotów zmagazynowanych w budynku.

W kulminacyjnym momencie akcji w działaniach brało udział 21 pojazdów pożarniczych i 50 strażaków. Dowodzenie akcją przejmowali kolejno: Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie st. bryg. Maciej Błaszczyk, Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Tomasz Podkański oraz p.o. Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Zenon Pisiewicz.

 

W prowadzenie akcji gaśniczej zaangażowano łącznie 38 pojazdów oraz 107 strażaków, w tym 13 pojazdów OSP. Przyczynę powstania pożaru będzie ustalała Policja. W wyniku zdarzenia całkowitemu zniszczeniu uległa południowo-wschodnia część hali. Straty pożarowe oszacowano wstępnie na 5 mln zł.

 

Zdjęcia: st. kpt. Andrzej Szacoń – KM PSP w Lublinie, bryg. Wojciech Miciuła – KW PSP w Lublinie

Opracowanie: st. kpt. Andrzej Szacoń

Skip to content