Powołanie Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

Lubelska Straż Pożarna w 2013 roku obchodzi 140-lecie swego istnienia. Początki historii straży pożarnej w Lublinie sięgają jeszcze czasów rozbiorów Polski. W naszym mieście, znajdującym się wówczas w Królestwie Polskim pod zaborem rosyjskim, kilkukrotnie podejmowano próby założenia zawodowej formacji, w ówczesnych czasach nazywanej strażą ogniową. Próby te jednak kończyły się niepowodzeniami ze względu na niechęć zaborcy do tworzenia formacji mundurowych i dopiero w 1873 r. udało się utworzyć Lubelską Straż Ogniową. Nazwa tej formacji w następnych latach ewoluowała, w 1891 r. przekształcona została na Miejską Straż Ogniową, a od 1924 r. przyjęła nazwę Miejska Straż Zawodowa Ogniowa.

  

Na przestrzeni ponad stuletniej historii, lubelska straż pożarna przekształciła się w pełni profesjonalną służbę ratowniczą, funkcjonującą w strukturach Państwowej Straży Pożarnej. Wyjątkowo duże zmiany nastąpiły właśnie od czasu powołania Państwowej Straży Pożarnej, czyli od roku 1992. Szczególnie szybko rozwinęły się i ciągle rozwijają wszelkie dziedziny ratownictwa specjalistycznego (chemicznego, ekologicznego, technicznego, medycznego i innych). W związku z powyższym w dniu 25 lutego 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Lublin zawiązał się Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w następującym składzie:
 
1. Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin
2. Paweł Pikula – Starosta Lubelski
3. Piotr Kowalczyk – Przewodniczący Rady Miasta Lublin
4. Sławomir Zygo – Przewodniczący Rady Powiatu Lubelskiego
5. Wojciech Piekarczyk – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
6. Stanisław Dziwisz – historyk 
7. Jerzy Ostrowski – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM Lublin 
8. Andrzej Wojewódzki – Sekretarz Miasta Lublin 
9. Irena Szumlak – Skarbnik Miasta Lublin 
10. Ks. Mirosław Ładniak – Kapelan wojewódzki PSP 
11. Grzegorz Alinowski – zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM Lublin 
12. Witold Zborowski – zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie
 
Na Przewodniczącego Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wybrany został dr Krzysztof Żuk, na kolejne funkcje wybrano: Wiceprzewodniczący – Paweł Pikula, Sekretarz – Grzegorz Alinowski, Skarbnik – Witold Zborowski, funkcje członków Komitetu –  pozostałe osoby.
 
Sztandar to nie tylko symbol tradycji, to przede wszystkim wyraz uznania społeczeństwa dla trudów i niebezpieczeństw służby, ofiarności i męstwa strażaków. Dowód zaufania i wdzięczności dla tej grupy zawodowej, a dla samych strażaków powód do wielkiej dumy.Przyznanie sztandaru z okazji 140-lecia istnienia straży pożarnej w Lublinie, będzie największym z możliwych wyróżnieniem i uznaniem dla służby setek czynnych strażaków oraz podziękowaniem dla tysięcy strażaków emerytów. Uroczystość wręczenia sztandaru i obchody 140-lecia lubelskiej straży pożarnej zaplanowana jest na dzień 10 maja 2013 roku na Placu Litewskim w Lublinie w ramach wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka.
 
Celem Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie jest podjęcie działań zmierzających do zakupu sztandaru dla  Komendy Miejskiej, wydania publikacji dotyczącej historii struktur zawodowej straży pożarnej w Lublinie oraz przeprowadzenia uroczystości wręczenia sztandaru zgodnie z ceremoniałem pożarniczym wraz z oprawą artystyczną i kulinarną.

 W.Z.

Skip to content