Młodszy brygadier Marek Fiutka Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

24 listopada 2016 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się uroczystość wręczenia mł. bryg. Markowi Fiutce aktu powołania na stanowisko Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Wręczenia aktu dokonał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński. W uroczystości uczestniczyli: Komendant Główny PSP nadbryg. Leszek Suski oraz Lubelski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Grzegorz Alinowski.

Mł. bryg. Marek Fiutka służbę w PSP rozpoczął w 1996 r. jako słuchacz-podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po ukończeniu studiów swoją drogę zawodową związał z pionem kontrolno-rozpoznawczym, początkowo w KW PSP w Lublinie, a od 01.09.2001 r. w Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie. Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe rozwijał awansując na kolejne stanowiska w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym, obejmując w 2015 roku stanowisko naczelnika wydziału. W okresie od 01.07.2016 r. do 31.08.2016 r. oraz od 01.11.2016 r. do 24.11.2016 r. pełnił obowiązki, a z dniem 25.11.2016 r. został powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie. 

tekst: kpt. Andrzej Szacoń w oparciu o https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15428,Osiagniecia-naukowe-i-innowacyjnosc-nagrodzone.html

zdjęcia: Monika Krajewska, „Przegląd Pożarniczy”  

 

Skip to content