Powierzenie pełnienia obowiązków Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

W dniu 2 lutego 2018 r. odbyło się uroczyste powierzenie pełnienia obowiązków Zastępcy Komendanta Miejskiego mł. bryg. Michałowi Pytlakowi. Z pożarnictwem związany jest od 1993 roku, kiedy rozpoczął służbę kandydacką jako słuchacz-podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Służbę stałą rozpoczął w dniu 11 maja 1997 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, na stanowisku dowódcy sekcji w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2. W 2000 roku awansował na dowódcę zmiany, a od 15 kwietnia 2017 roku objął stanowisko dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. 

Od wielu lat jest zaangażowany w rozwój ratownictwa wysokościowego w Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie. Pełni funkcję zastępcy dowódcy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego „Lublin-2”, posiadając tytuł starszego ratownika wysokościowego KSRG. Szczególnie zajmuję się podnoszeniem poziomu wyszkolenia i umiejętności praktycznych członków grupy wysokościowej, organizując oraz czynnie uczestnicząc w ćwiczeniach i szkoleniach. W roku 1999 ukończył studia magisterskie na Akademii Rolniczej W Lublinie. Od 1 lutego 2018 r. pełni obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie.

 
foto: st. kpt. Marcin Sobolewski
 
Skip to content