Pogrzeb Komendanta Wacława Stachyry

W dniu 2 grudnia 2014 roku w wieku 87 lat zmarł Wacław Stachyra. Pogrzeb odbędzie się  4 grudnia 2014 roku o godz. 14:00 w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła w Bełżycach.

Ppłk. poż. Wacław Stachyra był pierwszym Komendantem Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bełżycach od momentu utworzenia powiatu bełżyckiego w 1956 roku. Następnie po likwidacji powiatów pełnił funkcję Komendanta Rejonowej Straży Pożarnej w Bełżycach do roku 1982. Komendant Stachyra w okresie sprawowania swych obowiązków wniósł szczególny wkład w organizowanie i szkolenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie podległego powiatu. Inicjował akcje edukacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz wymiany pokryć dachowych wśród mieszkańców okolic Bełżyc. Uczestniczył również w pracach związanych z przygotowaniem i przekazaniem do użytku budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bełżycach w lipcu 1974 roku, mieszczącego się przy ulicy księdza biskupa Tomasza Wilczyńskiego 7, stanowiącego obecnie siedzibę Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Bełżycach.

 

 

tekst: mł. ogn. Marcin Rozwałka

Skip to content