Pożegnanie Pani Elżbiety i Pana Andrzeja

W dniu 2 marca 2015 roku, w świetlicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odbyło się uroczyste pożegnanie przechodzących w stan zaopatrzenia emerytalnego: Pani młodszej brygadier Elżbiety Żydek oraz Pana starszego brygadiera Andrzeja Łukaszuka. W uroczystości wzięli udział Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie starszy brygadier Mirosław Hałas, Zastępca Komendanta starszy brygadier Witold Zborowski, pracownicy Komendy Miejskiej w Lublinie, dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz zaproszeni emerytowani koledzy i przyjaciele.

 

Pani Elżbieta rozpoczęła swoją pracę związaną z ochroną przeciwpożarową od roku 1985 w Zarządzie Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lublinie. Od roku 1995 była pracownikiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, a w latach 1997 do 2001 Ośrodka Szkolenia wspomnianej komendy. Od stycznia 2002 roku rozpoczęła pracę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, początkowo w wydziale finansów, a następnie wydziale organizacyjno-kadrowym.
 
Pan Andrzej jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, do której uczęszczał w latach 1986 – 1991. Swoją drogę zawodową rozpoczynał w Komendzie Wojewódzkiej Państwowych Straży Pożarnych w Siedlcach. Następnie od października 1991 roku rozpoczął pracę w Zawodowej Straży Pożarnej w Lublinie przekształconej od roku 1992 w Komendę Rejonową w Lublinie i do chwili obecnej – Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Do roku 1995 pracował w wydziale operacyjnym, a w latach 1995 – 2013 w wydziale kontrolno-rozpoznawczym pełniąc funkcję kierownika sekcji oraz naczelnika wydziału. W roku 2013 objął stanowisko zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
 
Oprócz krótkiego przemówienia związanego z podsumowaniem lat służby Pani Elżbiety i Pana Andrzeja, Komendant Miejski starszy brygadier Mirosław Hałas podziękował za wieloletnią wzorową pracę oraz przekazał w imieniu wszystkich pracowników tutejszej komendy  podziękowania i pamiątkowe upominki.    
 
foto, tekst: mł. ogn. Marcin Rozwałka
 

 

 

Skip to content