Pożegnanie kapitana Piotra Rudasia

W dniu 29 lutego 2016 r. odbyło się pożegnanie odchodzącego ze służby kpt. Piotra Rudasia, Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 4 w Lublinie. Ze strażą pożarną związany był nieprzerwanie od 1 lutego 1990r., kiedy to został zatrudniony w Zawodowej Straży Pożarnej w Lublinie na stanowisku pomocnika przodownika roty. Po utworzeniu Państwowej Straży Pożarnej i jednocześnie powstaniu JRG Nr 2 przy ul. Zemborzyckiej w Lublinie z dniem 1 lipca 1992 r. zaczął pełnić służbę w tej jednostce, między innymi na stanowisku dowódcy zastępu. 

W 1996 r. ukończył Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie, uzyskując tytuł technika pożarnictwa i stopień młodszego aspiranta. W latach 1997-98 pełnił służbę w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie na stanowisku dowódcy sekcji, a od 1 stycznia 1999 r. w Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie, z którą związany był już do końca swojej służby. W tym czasie zajmował stanowiska dowódcy sekcji i dowódcy zmiany w JRG Nr 3, a następnie dowódcy zmiany w nowo utworzonej JRG Nr 4 przy ul. Węglarza. W 2010 r. uzyskał pierwszy stopień oficerski młodszego kapitana, a z dniem 1 stycznia 2012 r. został mianowany na stanowisko Zastępcy Dowódcy JRG Nr 4 w Lublinie. Przez ostatnie 3 lata był jednocześnie dowódcą Specjalistycznej Grupy Wodno – Nurkowej „Lublin 4 – Biłgoraj”.
 

Jako marynarz z wykształcenia, przez cały okres służby najbardziej związany i zaangażowany był w sprawy związane z ratownictwem wodnym. Reprezentował również swoją komendę oraz województwo lubelskie w różnego rodzaju zawodach w sportach wodnych. Był zwycięzcą Ogólnopolskich Regat Służb Ratowniczych oraz członkiem kadry województwa na Euroregionalne Mistrzostwa Polski Strażaków-Płetwonurków.   

Za swoją wzorową służbę był odznaczony Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

tekst: bryg. Michał Badach / foto: mł. ogn. Marcin Rozwałka

Skip to content