Podziękowania dla firmy “Centrum Energooszczędnych Rozwiązań”

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie składa serdeczne podziękowania Państwu Małgorzacie i Tomaszowi Gałatom, właścicielom przedsiębiorstwa „Centrum Energooszczędnych Rozwiązań”, za wsparcie przy wykonaniu elementów niezbędnych do realizacji zadań związanych z minimalizowaniem skutków pandemii COVID-19, z użyciem wydruku 3D.

Szczególne podziękowania za zaangażowanie oraz wkład pracy pragniemy złożyć pracownikom firmy Panom Marcinowi Marucha – za wykonanie projektów i wydruku 3D oraz Adamowi Porzakowi – za koordynację działań związanych z przedsięwzięciem.

Skip to content