Podsumowanie statystyczne ? styczeń 2020 roku

W styczniu 2020 roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odnotowała 315 zdarzeń. Było to 87 pożarów, 182 miejscowe zagrożenia oraz 46 alarmów fałszywych. W stosunku do stycznia ubiegłego roku odnotowano

o 20 interwencji mniej. W zdarzeniach tych rannych zostało 38 osób, z czego 37 w miejscowych zagrożeniach, natomiast jedna osoba została poszkodowana w wyniku pożaru. 223 interwencje miały miejsce na terenie Lublina ? 60 pożarów, 120 miejscowych zagrożeń, 43 alarmy fałszywe. Na terenie powiatu lubelskiego wystąpiło 27 pożarów, 62 miejscowe zagrożenia oraz 3 alarmy fałszywe.

 

Jednostki ochotniczych straży pożarnych wspierały siły i środki Komendy Miejskiej PSP w Lublinie w 63 zdarzeniach,

z czego w 17 przypadkach samodzielnie podejmowały działania ratowniczo-gaśnicze.

 

Najpoważniejszymi zdarzeniami, jakie miały miejsce w styczniu były:

– Pożar kompleksu budynków warsztatowo-gospodarczych w miejscowości Piotrkówek, gmina Krzczonów, który miał miejsce w dniu 3 stycznia. W działania zaangażowano 17 zastępów ? 10 strażaków PSP oraz 27 strażaków ochotniczych straży pożarnych;

– Pożar hali produkcyjno-magazynowej przy ul. Frezerów w Lublinie, który miał miejsce w dniu 21 stycznia. W działania zaangażowano 13 zastępów ? 30 strażaków PSP oraz 7 strażaków ochotniczych straży pożarnych.

 

Strażacy 3 razy wyjeżdżali do zdarzeń związanych z pomiarem tlenku węgla, ranna w ich wyniku została jedna osoba. Od początku sezony grzewczego odnotowano 26 zdarzeń tego rodzaju, w których rannych zostało 8 osób, w tym 3 dzieci. Ponadto w styczniu odnotowano 37 pożarów w obiektach mieszkalnych, w wyniku których ranna została jedna osoba.

 

W związku z trwającym sezonem grzewczym straż pożarna przypomina o obowiązkowych okresowych przeglądach urządzeń grzewczych, a także obowiązkowych przeglądach instalacji gazowej i elektrycznej oraz kontroli przewodów wentylacyjnych i czyszczeniu przewodów kominowych.

Dla własnego bezpieczeństwa w mieszkaniu warto zainstalować czujkę dymu, która ostrzeże użytkowników sygnałem dźwiękowym o powstaniu ognia. Natomiast użytkowników pieców gazowych lub opalanych węglem zachęcamy również do montażu czujki tlenku węgla (czadu (tlenku węgla), który w związku ze swoimi właściwościami jest bardzo niebezpiecznym cichym zabójcą ? szczegóły pod linkiem – https://www.straz.gov.pl/porady/Czujka_na_strazy_Twojego_bezpieczenstwa_2019_2020

 

Opracowanie: kpt. Andrzej Szacoń

Skip to content