Podsumowanie statystyczne 2023 roku

W 2023 roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odnotowała 5271 zdarzeń. Doszło do 1151 pożarów, 3412 miejscowych zagrożeń oraz 708 alarmów fałszywych. W stosunku do poprzedniego roku zanotowano spory spadek liczby interwencji (6213 zdarzeń w 2022 roku). Na terenie Lublina doszło do 3411 zdarzeń, a na terenie powiatu lubelskiego interweniowaliśmy 1860 razy.

Wyjazdy za 2023 rok
Interwencje w latach 2013-2023
Liczba interwencji JRG w 2023 roku

W 2023 roku odnotowano spory spadek liczby zdarzeń w skali całego obszaru chronionego tj. miasta Lublin oraz powiatu lubelskiego. W 2022 roku podejmowaliśmy działania przy 6212 zdarzeniach, natomiast w 2023 roku było 5271 zdarzeń, co stanowi spadek o ok. 15 %. Ugruntowaniu ulega tendencja większej liczby miejscowych zagrożeń w stosunku do pożarów. Duży wpływ na liczbę miejscowych zagrożeń miały warunki pogodowe. W 2023 roku odnotowaliśmy 3412 miejscowych zagrożeń, co stanowi 65 % wszystkich zdarzeń, 1152 pożary – 22 % oraz 708 alarmów fałszywych – 13 %.

 

W 2023 roku na terenie Lublina odnotowaliśmy 661 pożarów, co stanowi 13% wszystkich zdarzeń, z czego 63 pożary miały miejsce w obiektach użyteczności publicznej, a 373 pożary wystąpiły w obiektach mieszkalnych. W przypadku zagrożenia pożarowego znaczącym czynnikiem określającym jest liczba ofiar śmiertelnych oraz rannych w wyniku pożarów. W roku 2023 w wyniku pożarów śmierć poniosło 4 osoby, natomiast 40 zostało rannych.

 

Zestawienie wyjazdów jednostek OSP do działań dostępne tutaj -> OSP Wyjazdy 2023 rok

 

Opracowanie: mł. kpt. Bartłomiej Pytka

Skip to content