Podpisywanie umów dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych

W związku z pilną potrzebą przedłożenia podpisanych umów dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Komendzie Głównej PSP w dniu 11 maja 2021 r. zostanie przeprowadzone podpisywanie umów przez jednostki OSP.

 

W celu sprawnego przeprowadzenia przedsięwzięcia obowiązują następujące zasady:

  • Należy przyjechać w terminie wyznaczonym w harmonogramie (poniżej).
  • Podpisywanie umów będzie odbywało się w JRG Nr 4 w Lublinie, JRG w Bełżycach oraz JRG w Bychawie.
  • W celu podpisania umowy powinny stawić się osoby, które są upoważnione do reprezentowania jednostki zgodnie z KRS (podane w złożonych wnioskach).
  • W przypadku braku możliwości przyjazdu osoby/osób podanych powyżej istnieje możliwość odbioru umowy przez inną osobę z jednostki OSP i przywiezienie podpisanego dokumentu do godz. 9:00 następnego dnia.
  • W celu weryfikacji numeru konta bankowego należy zabrać ze sobą dokument z banku (np. ostatni wyciąg) z wypisanym numerem konta.
  • Osoby powinny posiadać własne długopisy, pieczątki imienne (jeśli posiadają), pieczątkę jednostki oraz maseczki ochronne.

Jednocześnie informujemy, że jednostki mogą już realizować zakupy w ramach dotacji. Należy wykorzystać całą kwotę 5000 zł, zakup musi być zgodny z podpisaną umową. Szczegóły dotyczące dokumentów jakie należy przygotować do rozliczenia dotacji będą przekazane jednostkom pocztą elektroniczną i opublikowane na stronie internetowej w zakładce OSP -> Dotacje dla OSP

 

Gminy: Garbów, Głusk, Wólka, Niemce, m. Lublin – miejsce podpisywania umów JRG Nr 4 w Lublinie

JRG 4

 

Gminy: Bełżyce, Borzechów, Konopnica, Niedrzwica Duża, Wojciechów – miejsce podpisywania umów JRG w Bełżycach, osoba do kontaktu mł. bryg. Adam Pietrzak tel. 661 900 995

JRG Bełżyce

 

Gminy: Bychawa, Jabłonna, Krzczonów, Strzyżewice, Wysokie, Zakrzew – miejsce podpisywania umów JRG w Bychawie, osoba do kontaktu bryg. Ryszard Krzyszczak, tel. 691 991 572

JRG Bychawa
Skip to content