logo Państwowej Straży Pożarnej

Projekt Lublin-Świdnik

 

 W dniu 30 września 2013 r. do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie dotarły nowe pojazdy i wyposażenie zakupione w ramach projektu pn. Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A.” realizowanego w konsorcjum z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku. Dokonany zakup możliwy był dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 Osi Priorytetowej VI: Środowisko i Czysta Energia Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska w wysokości 50,93 % oraz ze środków budżetu państwa  w wysokości 49,07 %. Wartość całkowita projektu wynosi 3 969 373,70 PLN. Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wyniesie 2 021 602,02 PLN (50,93 % kosztów kwalifikowanych projektu).  

   
   Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie pozyskała następujące pojazdy:

 

1.    Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Scania G440, z silnikiem o mocy 440 KM, z napędem uterenowionym 6×6, dysponujący zbiornikiem wodnym o poj. 9500 dm3, zbiornikiem na środek o poj. 950 dm3, z autopompą o wydajności 5300 l/min i działkiem wodno-pianowym o wydajności  4800 l/min. Pojazd posiada na wyposażeniu m.in.: radiotelefon samochodowy, 2 radiotelefony przenośne, 2 aparaty powietrzne, 2 ubrania żaroodporne, pilarkę do drewna, pilarkę tarczową do betonu i stali, zestaw kwalifikowanej pierwszej pomocy PSP R-1, przenośne działko wodno-pianowe o wydajności  3200 l/min, węże gaśnicze, ssawne i armaturę wodną, sprzęt burzący, latarki.

 

2.    Średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Renault Midlum 300.15, z silnikiem
o mocy 295 KM, z napędem miejskim 4×2, dysponujący zbiornikiem wodnym o poj. 2500 dm3, zbiornikiem na środek o poj. 250 dm3, z autopompą dwuzakresową o wyd. 2500 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa, o wyd. 400 l/min przy ciśnieniu 4 MPa, wciągarką 5,4 t i działkiem wodno-pianowym o wydajności  1600 l/min. Pojazd posiada na wyposażeniu m.in.: radiotelefon samochodowy, 4 radiotelefony przenośne, agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA, wentylator oddymiający, pilarka ratownicza Stihl MS 461 R, pilarka tarczowa do betonu i stali, drabina teleskopowa 4 m, 3 przęsła drabiny nasadkowej, węże gaśnicze, ssawne i armaturę wodną, sprzęt burzący, latarki, przenośne działko wodno-pianowe o wydajności  1600 l/min.

  

3.    Kontener na środek pianotwórczy lub wodę o pojemności 10.000 litrów, wyposażony
w pompę wirnikową do przetłaczania środków pianotwórczych wraz z układem hydraulicznym o wydajności 400 l/min., węże do przetłaczania środka pianotwórczego o łącznej długości 100 m, motopompę o wydajności 1200 l/min, agregat prądotwórczy o mocy 3,5 kVA.

  

4.    Lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy na podwoziu Skoda Superb Combi 2.0 TDI,
z silnikiem o mocy 140 KM z napędem uterenowionym 4×4. Pojazd posiada na wyposażeniu m.in.: radiotelefon samochodowy, 2 radiotelefony przenośne. Wraz z pojazdem dostarczono m.in. kamerę termowizyjną BULLARD T3MAX PLUS, przenośny zestaw pierwszej pomocy, zestaw do prowadzenia segregacji pierwotnej poszkodowanych podczas zdarzeń masowych, komputer przenośny z niezbędnym oprogramowaniem.

 

W dniu 27 listopada bieżącego roku została dostarczona druga część projektu na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku.  

 
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku pozyskała następujące pojazdy:

  

1.    Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Scania G440, z silnikiem o mocy 440 KM, z napędem uterenowionym 6×6, dysponujący zbiornikiem wodnym o poj. 9500 dm3, zbiornikiem na środek o poj. 950 dm3, z autopompą o wydajności 5300 l/min i działkiem wodno-pianowym o wydajności  4800 l/min. Pojazd posiada na wyposażeniu m.in.: radiotelefon samochodowy, 10 aparatów powietrznych, 2 ubrania żaroodporne, kamerę termowizyjną, piłę łańcuchową do metalu, zestaw kwalifikowanej pierwszej pomocy PSP R-1, sprzęt hydrauliczny, zestaw poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych, 2 detektory napięcia przemiennego, 2 motopompy pływające, przenośne działko wodno-pianowe, węże gaśnicze, ssawne i armaturę wodną, sprzęt burzący, latarki.

 

2.      Lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy na podwoziu Skoda Yeti 1.8 TSI,
z silnikiem o mocy 160 KM z napędem uterenowionym 4×4. Pojazd posiada na wyposażeniu m.in.: radiotelefon samochodowy, radiotelefon przenośny, 2 aparaty powietrzne oraz sprzęt oświetleniowy.

 

Zakupiony sprzęt o wysokich parametrach operacyjnych znacząco wzmocnił potencjał ratowniczo-gaśniczy, jakim dysponuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku. Istotnym celem, jaki przyświecał realizacji projektu było także wzmocnienie sił lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej Portu Lotniczego Lublin S.A., na wypadek zaistnienia ekstremalnych zagrożeń związanych z wykonywanymi operacjami lotniczymi.  W przypadku obu części projektu jako Wykonawcę zamówień wyłonione zostało w drodze przetargu nieograniczonego przedsiębiorstwo Wawrzaszek Sp. z o. o. przy ul. Leszczyńskiej 22, 43-300 Bielsko-Biała. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content