Plakat informacyjny dotyczący zapobiegania zakażeniom koronawirusem

canvas