OGŁOSZENIE

Z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa w przypadku załatwiania spraw urzędowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie niewymagających osobistego stawiennictwa rekomendujemy korzystanie z możliwości ich załatwienia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznej:

 telefonicznie – sekretariat (81) 535 13 20,

za pomocą poczty elektronicznej – sekretariat@kmpsp.lublin.pl,

za pomocą faksu ? (81) 532 59 34,

lub systemu e-PUAP.

Wszystkie podjęte działania profilaktyczne mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa.

Przypominamy również o stosowaniu się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych i medycznych.

Skip to content