Czerwony krzyż

Ochrona znaku czerwonego krzyża

W związku z przypadkami nadużywania przez podmioty nieuprawnione znaku czerwonego
krzyża, należy wskazać, że prawo do używania znaku czerwonego krzyża
jako rozpoznawczego i ochronnego przysługuje tylko w przypadkach i na zasadach
określonych w międzynarodowym prawie humanitarnym.
Prawo do używania powyższego znaku przysługuje komponentom Międzynarodowego Ruchu
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (w skład którego wchodzą: krajowe
stowarzyszenia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca ? w Polsce jest to Polski
Czerwony Krzyż, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, Międzynarodowa Federacja
Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca), a także za zgodą władz
państwowych istnieje możliwość użycia tego znaku w odniesieniu do ściśle określonych osób
i dóbr. Wszelkie inne użycie znaku jest również sprzeczne z ustawą z dnia 16 listopada 1964
r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz.U. z 2019 r. poz. 179). Polski Czerwony Krzyż w zakresie
swojej właściwości także apeluje o przestrzeganie zasad użycia znaku czerwonego krzyża.


https://pck.pl/apel-polskiego-czerwonego-krzyza-o-nieuzywanie-znaku-czerwonego-krzyza/

Skip to content