Obchody „Dnia Strażaka” w Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie

24 maja 2022 roku na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 odbył się uroczysty apel z okazji „Dnia Strażaka 2022” w Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie.

 

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości nadbryg. Grzegorzowi Alinowskiemu – Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Lublinie. Następnie wprowadzono sztandar KM PSP w Lublinie i uroczyście podniesiono flagę państwową. Komendant Miejski PSP w Lublinie st. bryg. Marek Fiutka przywitał przybyłych gości.

 

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:

 • Pan Sylwester Tułajew– Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Pan Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski,
 • Pan Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego,
 • Pan nadbryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie,
 • Pan Andrzej Chrząstowski – Wicestarosta Lubelski,
 • Pan dr hab. Grzegorz Grzywaczewski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie,
 • Pan podinsp. Tomasz Gil – Komendant Miejski Policji w Lublinie,
 • Pan Jacek Kucharczyk – Komendant Straży Miejskiej w Lublinie,
 • Pan Artur Jaśkowski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • Pan Zdzisław Kulesza – Dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie,
 • Pani Renata Kunc-Kozioł – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie,
 • Pan Jerzy Ostrowski – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin,
 • Ksiądz Jerzy Węzka – Kapelan Powiatowy Strażaków,
 • Pan Bartosz Dąbrowski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie,
 • Burmistrzowie i Wójtowie powiatu lubelskiego,
  • Pan Ireneusz Łucka – Burmistrz Bełżyc,
  • Pan Kazimierz Firlej – Wójt Gminy Garbów,
  • Pani Teresa Kot – Wójt Gminy Jastków,
  • Pani Katarzyna Bryda – Wójt Gminy Krzczonów,
  • Pan Ryszard Golec – Wójt Gminy Niedrzwica Duża,
  • Pani Barbara Zdybel – Wójt Gminy Strzyżewice,
  • Pani Dorota Dobrzyńska – Wójt Gminy Wysokie,
  • Pani Teodora Zaręba – Wójt Gminy Zakrzew,
 • Pan Konrad Banach – Sekretarz Gminy, reprezentujący Wójta Gminy Konopnica,
 • Pani Marta Krzyżak – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Lublinie,
 • Pan Stanisław Marek – Prezes Zarządu Miejskiego Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie,
 • Pan st. kpt. Maciej Piszczek – Przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność.

 

Z okazji „Dnia Strażaka” wręczono awanse na wyższe stopnie służbowe 74 funkcjonariuszom KM PSP w Lublinie, a 5 strażakom wręczono odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

 

W ramach uroczystości odbyło się poświęcenie oraz przekazanie siedmiu pojazdów pożarniczych, które w ostatnim czasie uzupełniły wyposażenie Komendy Miejskiej PSP w Lublinie. Są to trzy średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, ciężki samochód gaśniczy, drabina mechaniczna, samochód rozpoznania ratowniczego oraz samochód kwatermistrzowski. Łączna wartość wszystkich pojazdów to ponad 7 mln zł.

List okolicznościowy Pana Komendanta Głównego PSP z okazji uroczystych obchodów Dnia Strażaka połączonych z przekazaniem samochodów pożarniczych w Lublinie:

1653385077738

Opis pojazdów, które uzupełniły wyposażenie KM PSP w Lublinie:

SCANIA JRG1

SCANIA GCBA 8,3/50 (miejsce użytkowania JRG Nr 1 w Lublinie)

Ciężki samochód gaśniczy na podwoziu marki Scania. Auto zostało wyposażone w zbiornik wodny o pojemności 8300 litrów oraz 845 litrowy zbiornik środka pianotwórczego. Posiadana autopompa Ruberg R2-280 A50/8 pozwala osiągnąć wydajność na poziomie nawet 5000 litrów środka gaśniczego na minutę. Serce ponad 25 tonowego olbrzyma na podwoziu terenowym 6×6 stanowi silnik spalinowy o mocy 410 KM. Wartość pojazdu to 1 mln 260 zł.

Zakupu dokonano ze środków finansowych Skarbu Państwa za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej  w Lublinie. 

RENAULT JRG1

Renault GBA-Rt 3,5/16 (miejsce użytkowania JRG Nr 1 w Lublinie)

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu firmy Renault. Na wyposażeniu pojazdu znajduje się zbiornik na wodę o pojemności 3500 dm3, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 350 dm3 oraz motopompa o wydajności 1600 l/min. Samochód wyposażony jest w sprzęt do prowadzenia działań gaśniczych oraz do ratownictwa technicznego. Wartość pojazdu to 760 140 zł.

Zakupu dokonano ze środków finansowych Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej  w Lublinie,  środków przekazanych przez jednostki samorządu terytorialnego tj. Urząd Miasta Lublin, Gminę Wojciechów, Gminę Konopnica, Gminę Bełżyce, Gminę Bychawa, Gminę Strzyżewice, Gminę Niedrzwica Duża, Gminę Jabłonna oraz podmiot gospodarczy: Celowy Związek Gmin PROEKOB z siedzibą w Bełżycach.

FORD RANGER - JRG 1

Ford RANGER SLRt (miejsce użytkowania JRG Nr 1 w Lublinie)

Lekki samochód rozpoznania ratowniczego Ford Ranger o napędzie 4×4 jest przeznaczony do transportu osób oraz sprzętu w ramach Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego. Wartość pojazdu to 298 152 zł.

Zakup został zrealizowany przez Komendę  Główną Państwowej Straży Pożarnej w ramach projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

IVECO JRG 2

IVECO GBA-Rt 3/30 (miejsce użytkowania JRG Nr 2 w Lublinie)

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu firmy Iveco. Na wyposażeniu pojazdu znajduje się zbiornik na wodę o pojemności 3000 dm3, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 300 dm3 oraz motopompa o wydajności 3000 l/min. Samochód wyposażony jest w sprzęt do prowadzenia działań gaśniczych oraz do ratownictwa technicznego. Wartość pojazdu to 1 mln 200 tys. zł.

Zakup został zrealizowany przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w ramach programu „Usprawnienie ratownictwa na drogach – Etap IV” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

MAN SCD-40 - drabina JRG 2

MAN SCD-40 (miejsce użytkowania JRG Nr 2 w Lublinie)

Drabina Rosenbauer L42A-XS o maksymalnej wysokości roboczej 40 metrów. Wartość pojazdu to 2 mln 450 tys. zł.

Zakup został zrealizowany przez Komendę  Główną Państwowej Straży Pożarnej w ramach projektu „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”, współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Reanault JRG Bełżyce

Renault GBA-Rt 3,5/16 (miejsce użytkowania JRG w Bełżycach)

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu firmy Renault. Na wyposażeniu pojazdu znajduje się zbiornik na wodę o pojemności 3500 dm3, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 350 dm3 oraz motopompa o wydajności 1600 l/min. Samochód wyposażony jest w sprzęt do prowadzenia działań gaśniczych oraz do ratownictwa technicznego. Koszt pojazdu to 760 140 zł.

Zakupu dokonano ze środków finansowych Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej  w Lublinie, środków przekazanych przez jednostki samorządu terytorialnego tj. Urząd Miasta Lublin, Gminę Wojciechów, Gminę Konopnica, Gminę Bełżyce, Gminę Bychawa, Gminę Strzyżewice, Gminę Niedrzwica Duża, Gminę Jabłonna oraz podmiot gospodarczy: Celowy Związek Gmin PROEKOB z siedzibą w Bełżycach.

CITROEN JUMPER

CITROEN JUMPER SLKw (miejsce użytkowania Komenda Miejska PSP w Lublinie)

Samochód kwatermistrzowski na podwoziu firmy Citroen służący do transportu osób oraz sprzętu. Wartość pojazdu to 274 536 zł.

Zakupu dokonano ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zdjęcia: kpt. Marcin Rozwałka

Opracowanie: st. kpt. Andrzej Szacoń

Skip to content