Obchody Dnia Strażaka 2017 w Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koła Miejskiego w Lublinie

Inauguracja Wojewódzkiego Dnia Strażaka odbyła się w dniu 05.05. 2017 r. w Lublinie. Uroczyste obchody zapoczątkowała msza święta odprawiona o godz. 10.30 w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie, ul. Królewska 10,  której przewodniczył ks. biskup Józef Wróbel.

W mszy św. uczestniczyli członkowie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koła Miejskiego w Lublinie w ilości ponad 60 członków, z udziałem m. innymipocztu sztandarowegow osobach: kol. Waldemar Borzęcki, kol. Krzysztof Wójcik i kol. Witold Czech. Z darami do ołtarza szli przedstawiciele: kol. Elżbieta Błaszczyk i kol. Stanisław Marek. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przemaszerowali na Plac Zamkowy, gdzie odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka 2017 z jednoczesnym podkreśleniem 25 lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast emeryci po wykonaniu grupowego, okolicznościowego zdjęcia udali się na wcześniej zaplanowane spotkanie emeryckie, które odbyło się o godz.12.00w restauracji Hades Szeroka w Lublinie. W uroczystym spotkaniu uczestniczyło razem 48 członków Koła oraz 1 gość:- kol. Marian Radomski – Prezes Koła Związku Emerytów przy Areszcie Śledczym w Lublinie.

Uroczyste potkanie otworzył Prezes Koła kol. Paweł Dworak, który powitał uczestników spotkania. Na wstępie zapoznał uczestników z programem uroczystości, omówił sprawy organizacyjne. Na zakończenie swojego wystąpienia, złożył życzenia wszystkim emerytom, czynnym zawodowo strażakom oraz sympatykom z okazji Dnia Strażaka. Prezes Koła za dotychczasową pracę społeczną i poświęcenie uhonorował część kolegów wręczając im znaczki związkowe jako wyraz uznania dla: kol. Andrzej Biszczak, kol. Stanisław Marczak, kol. Gabriel Sławiński, kol. Kazimierz Małyska, kol. Roman Moryl, kol. Mirosław Wójcik, kol. Tomasz Goliszek, kol. Janusz Sudół, kol. Stefan Gmitruk i kol. Mieczysław Grygiel.
 
Po przybyciu Prezesa Zarządu Wojewódzkiego kol. Stanisława Marka, zostały wręczone dwie odznaki zasłużony dla Związku. Otrzymali je: kol. Krzysztof Wójcik i kol. Mirosław Wójcik. Następnie Prezes ZW wręczył znaczki związkowe członkom Zarządu Wojewódzkiego oraz członkom Komisji Socjalnej przy KW PSP w Lublinie. Znaczki związkowe otrzymali: kol. Paweł Dworak, kol. Elżbieta Błaszczyk, kol. Adam Skowronek, kol. Krzysztof Wójcik, oraz kol. Grzegorz Gorzel i kol. Leon Krupa. Solenizant tego dnia kol. Waldemar Borzęcki wraz z życzeniami otrzymał w prezencie zamiast kwiatka odpowiedni okrągły prezent. Prezes Koła wszystkim odznaczonym i wyróżnionym życzył dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności z okazji Dnia Strażaka. W trakcie wystąpień zebrani zostali poinformowani o możliwości wyjazdu do Sopotu w ramach zorganizowanego sanatorium dla naszych emerytów oraz o planowanej wycieczce do Janowca i Kazimierza Dolnego. Zgodnie z wcześniejszą informacją były zbierane pieniądze dla pogorzelca kol. Józefy Ratynę z Ryk. W luźnych rozmowach padały propozycje by w przyszłych zaproszeniach zaznaczyć, że mile widziani są w naszych spotkaniach i uroczystościach, oczywiście w miarę możliwości koleżanki i koledzy w mundurach oraz w dalszym ciągu zapraszać emerytów niezrzeszonych.
 
Po oficjalnej części spotkania, podano smaczny obiad. Spotkanie odbyło się w miłej koleżeńskiej i przyjacielskiej atmosferze.
 
Opracował: Paweł Dworak
Zdjęcia: Adam Skowronek
 

 

Skip to content