Nowy sprzęt Jednostek Ratowniczo Gaśniczych w Lublinie

Komenda Miejska PSP w Lublinie w ostatnim czasie wzbogaciła się o nowy sprzęt zakupiony ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, projektu pod nazwą „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”. Głównym inicjatorem projektów i jednostką nadzorującą zakupy jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

W ramach projektu, którego całkowita wartość to kwota prawie 200 milionów złotych,  zakupionych zostało ponad 20 jednostek sprzętowych dla woj. lubelskiego, w tym między innymi samochody dla:
 
– JRG Nr 1 w Lublinie – średni samochód ratownictwa chemicznego o wartości 1 618 099,20 zł,
– JRG Nr 2 w Lublinie – średni samochód ratownictwa wysokościowego o wartości 859 896,00 zł,
– JRG Nr 4 w Lublinie – średni samochód ratownictwa wodnego o wartości 919 080,00 zł.
 
Ponadto zakupiony został:                                                                   
– kontener z agregatem proszkowym o wartości 382 320,00 zł,
– agregat prądotwórczy przewoźny o mocy min. 100 kV o wartości 78 840,00 zł.
 
Całkowita wartość sprzętu zakupionego dla Komendy Miejskiej PSP w Lublinie to:
3 858 235,20 zł.

tekst: bryg. Michał Badach
foto: mł. ogn. Marcin Rozwałka
 
 

 

Skip to content