Nawiązanie współpracy OR KRUS w Lublinie z Komendą Miejską PSP w Lublinie

Realizacja wspólnych działań w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa skierowanych do rolników oraz mieszkańców wsi i obszarów wiejskich na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej to główny temat spotkania, w którym uczestniczyli Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie Magdalena Filipek-Sobczak oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Marek Fiutka.

 

 

Zaplanowane przedsięwzięcia prewencyjne usprawnią zarówno w zakresie organizacyjnym, jak i merytorycznym realizację zadań obu stron. Współpraca ma również na celu promowanie dokonań i osiągnięć OR KRUS w Lublinie oraz Komendy Miejskiej PSP w Lublinie, a także upowszechnianie wiedzy o rozpoznawanych na obszarach wiejskich zagrożeniach pożarowych oraz obowiązujących przepisach przeciwpożarowych.

 

Opracowanie: st. kpt. A. Szacoń

Zdjęcia: OR KRUS

Skip to content