Narada z funkcyjnymi OSP powiatu lubelskiego

W dniu 13 kwietnia 2016 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odbyła się coroczna narada z udziałem pracowników urzędów gmin i urzędów miast prowadzących sprawy z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz Komendantów Gminnych Zarządów Gminnych ZOSP RP z terenu powiatu.

 

 

 

 

Podczas narady omawiana była następująca tematyka: 

  1. Analiza inspekcji gotowości operacyjnej przeprowadzonych w jednostkach OSP włączonych do KSRG w 2015 
  2. Podsumowanie działalności szkoleniowej KM PSP w Lublinie w 2015 r.
  3. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas działań ratowniczo-gaśniczych.
  4. Nowe zasady organizacji szkoleń członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych.
  5. Plan pracy dydaktycznej KM PSP w Lublinie w 2016 r.
  6. Uzgodnienie terminu oraz miejsca zawodów powiatowych dla MDP.

tekst: mł. kpt. Andrzej Szacoń, foto: mł. ogn. Marcin Rozwałka

 

 

Skip to content