Narada komendantów gminnych ochrony przeciwpożarowej gmin powiatu lubelskiego

W dniu 6 kwietnia 2017 r. w świetlicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odbyła się narada z udziałem komendantów gminnych ochrony przeciwpożarowej i pracowników gmin prowadzących sprawy ochrony przeciwpożarowej w gminach powiatu lubelskiego. Oficjalnego otwarcia narady dokonał zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie bryg. mgr inż. Maciej Błaszczyk. Spotkanie dotyczyło podsumowania działalności szkoleniowej Komendy Miejskiej PSP w Lublinie realizowanej w roku 2016 oraz omówione zostały plany szkoleniowe na rok 2017. Kolejnym punktem spotkania była kampania społeczna "STOP POŻAROM TRAW". W czasie narady przekazane zostało również sprawozdanie z przeprowadzonych ubiegłorocznych inspekcji gotowości operacyjnych OSP oraz przedstawione zostały plany inspekcyjne na rok 2017. Omówione zostały również plany dotyczące zawodów powiatowych OSP w bieżącym roku.

 

 

 

foto: sekc. Radosław Sala 

Skip to content