logo Państwowej Straży Pożarnej

Nabór kandydatów do służby.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie prowadzi nabór kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na stanowisko:

ratownik – kierowca.

 

 

  

 •  posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw publicznych,

 • wykształcenie co najmniej średnie,

 • uregulowany stosunek do służby wojskowej,

 • nie karalność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • prawo jazdy kategorii C.

 

Preferowany wiek kandydatów do 30 lat (rok urodzenia 1980 i młodsi). Od kandydatów wymagana jest ponadto wysoka sprawność fizyczna, która zostanie zweryfikowana podczas stosownego testu przeprowadzonego w tut. komendzie oraz odpowiednie warunki zdrowotne i psychofizyczne, które zostaną zbadane i potwierdzone przez Wojewódzką Komisję Lekarską MSWiA w Lublinie. Do celów przeprowadzenia kwalifikacji przyjmuje się następującą punktację:


 •  test sprawności fizycznej…..1 – 4 pkt.       

 • prawo jazdy kat. C+E…..2 pkt

 • prawo jazdy kat. D…..1 pkt 

 •  uprawnienia ratownika medycznego…..2 pkt

 • przeszkolenie medyczne (wg. programu PSP)…..1 pkt

 • uprawnienia płetwonurka (zależnie od stopnia)…..do 1,5 pkt

 • uprawnienia do obsługi dźwigów (przydatne w PSP)…..1 pkt

 • uprawnienia do obsługi podnośników i drabin mech. (przydatne w PSP)…..2 pkt

 • uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych…..0,5 pkt

 • uprawnienia SEP…..0,5 pkt

 • ukończenie kursu OSP (wg programu szkolenia KG PSP)…..2 pkt

 • ukończenie szkolenia strażaków w ramach zastępczej służby wojskowej…..0,5 pkt

 • rozmowa kwalifikacyjna…..do 3 pkt

 • test z jazdy po placu manewrowym (samochód pożarniczy)…..do 2 pkt

 • wiek do 30 lat (rok urodzenia 1980 i późniejsze)…..2 pkt

 • ukończone szkolenie podstawowe strażaka jednostki  ochrony przeciwpożarowej (lub równorzędne)…..3 pkt

  

Test sprawnościowy obejmuje następujące konkurencje:

  • bieg na 50 m,

  • bieg na 1000 m,

  • podciąganie na drążku,

  • test Harwardzki,

  • wejście na drabinę mechaniczną na wysokość 30 m (bez limitu czasu).

 

 • przebieg dotychczasowej pracy,

 • predyspozycje osobowościowe, 

 • hierarchia wartości,

 • kierunek wykształcenia,

 • dyspozycyjność,

 • osiągnięcia,

 • ogólne wrażenie.

   

   
  Podania o pracę wraz z CV proszę składać w sekretariacie komendanta, w wydziale organizacyjno-kadrowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 lub pocztą na adres: 

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie,

ul. Szczerbowskiego 6, 20-012 Lublin.

 

O szczegółach dotyczących naboru kandydaci, którzy złożą podania, zostaną poinformowani korespondencyjnie.


Informacje telefoniczne pod numerami: (081) 53 51 311, (081) 53 51 345.
 
Podania przyjmowane będą do dnia 31 sierpnia 2010 r. – decyduje data wpływu do komendy. Podania złożone po tym terminie będą uwzględnione przy następnym naborze.

 
Przewidywane terminy poszczególnych etapów kwalifikacji:
 
21 września 2010 r. – weryfikacja dokumentów, testy sprawności fizycznej,
 
28 września 2010 r. – rozmowy kwalifikacyjne, test z jazdy samochodem pożarniczym.

  

 Zobacz więcej …

Skip to content