Nabór kandydatów na stanowisko oficerskie starszy specjalista w Wydziale Kontrolno- Rozpoznawczym Komendy Miejskiej PSP w Lublinie

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie poszukuje kandydatów na stanowisko oficerskie starszy specjalista w Wydziale Kontrolno- Rozpoznawczym.
 
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie,
ul. Szczerbowskiego 6,
20-012 Lublin
 
 

WARUNKI PRACY 
Praca w systemie codziennym, w godzinach 7:30-15:30, przy ekranie komputera powyżej 4 godzin dziennie, związana z bezpośrednią obsługą klienta, obsługa urządzeń biurowych, kserokopiarka, skaner, drukarka, komputer.
 

ZAKRES ZADAŃ 
·      prowadzenie dokumentacji, w tym rejestru spraw prowadzonych przez wydział,
·      udział w czynnościach kontrolno-rozpoznawczych,
·      przygotowanie projektów dokumentów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
·      przygotowywanie analiz, sprawozdań, zestawień,
·      udział w szkoleniach i naradach.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE 
·      funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej,
·      wykształcenie średnie,
·      prawo jazdy kategorii B,
·      umiejętność sprawnego wykorzystania pakietu MS Office.
 
 
WYMAGANIA DODATKOWE 
·      Wykształcenie: wyższe techniczne (budownictwo, chemia, ochrona środowiska, Szkoła Główna Służby Pożarniczej ),
·      dobra organizacja i dyscyplina pracy,
·      umiejętność pracy w zespole,
·      samodzielność w działaniu, sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
·      inicjatywa i kreatywność w tworzeniu pozytywnego wizerunku urzędu,
·      poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje,
·      umiejętność pracy pod presją czasu.
 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE 
·      curriculum Vitae,
·      Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
·      kopia prawa jazdy kategorii B,
·      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
·      Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
·      Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE 
·      Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW 
·      Dokumenty należy złożyć do: 15.05.2017 r.
·      Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu,
·      Miejsce składania dokumentów:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, ul. Szczerbowskiego 6,
20-012 Lublin
 
W ofercie należy podać dane kontaktowe: nr telefonu, adres email, adres do korespondencji. Wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.


Dodatkowych informacji udziela Naczelnik Wydziału Kontrolno- Rozpoznawczego pod nr telefonu 81 5351325, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30.

Skip to content