logo Państwowej Straży Pożarnej

Nabór kandydatów na stanowisko oficerskie starszy specjalista w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym KM PSP w Lublinie

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie poszukuje kandydatów na stanowisko oficerskie:  starszy specjalista w Wydziale Kontrolno- Rozpoznawczym.

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, ul. Szczerbowskiego 6, 20-012 Lublin
WARUNKI PRACY
Praca w systemie codziennym, w godzinach 7:30-15:30, przy ekranie komputera powyżej 4 godzin dziennie, związana z bezpośrednią obsługą klienta, obsługa urządzeń biurowych, kserokopiarka, skaner, drukarka, komputer.  

 
 
 
ZAKRES ZADAŃ
– prowadzenie dokumentacji, w tym rejestru spraw prowadzonych przez wydział
– udział w czynnościach kontrolno-rozpoznawczych,
– przygotowanie projektów dokumentów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
– przygotowywanie analiz, sprawozdań, zestawień
– udział w szkoleniach i naradach. 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
– funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej
– wykształcenie wyższe
– prawo jazdy kategorii B
– umiejętność sprawnego wykorzystania pakietu MS Office. 

WYMAGANIA DODATKOWE

– Wykształcenie: wyższe techniczne (budownictwo, chemia, ochrona środowiska, Szkoła Główna Służby Pożarniczej )
– dobra organizacja i dyscyplina pracy
– umiejętność pracy w zespole
– samodzielność w działaniu, sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
– inicjatywa i kreatywność w tworzeniu pozytywnego wizerunku urzędu
– poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje
– umiejętność pracy pod presją czasu.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
– curriculum Vitae
– Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
– kopia prawa jazdy kategorii B
– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
– Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
– Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
– Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia. 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
– Dokumenty należy złożyć do: 30.06.2017 r.
– Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
– Miejsce składania dokumentów:
 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, ul. Szczerbowskiego 6, 20-012 Lublin. W ofercie należy podać dane kontaktowe: nr telefonu, adres email, adres do korespondencji. Wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Dodatkowych informacji udziela Naczelnik Wydziału Kontrolno- Rozpoznawczego pod nr telefonu 81 5351325, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30.
Skip to content