List Pana Ministra Joachima Brudzińskiego do funkcjonariuszy