Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Grzegorz Alinowski oraz strażacy podczas konsultacji

Konsultacje społeczne projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej

12 maja 2021 r. Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Grzegorz Alinowski wziął udział w konsultacjach społecznych projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej, które odbyły się w siedzibie OSP w Wojciechowie.

 

Podczas spotkania omówiono założenia do projektowanej ustawy o ochotniczej straży pożarnej oraz jej zalety. Biorący udział w spotkaniu strażacy mieli możliwość wnoszenia uwag do projektu ustawy i wyjaśnienia wątpliwości.

 

Konsultacje ze strażakami ochotniczych straży pożarnych powiatu lubelskiego trwają od 10 maja br. W spotkaniach biorą udział Komendant Miejski PSP w Lublinie bryg. Marek Fiutka oraz Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie st. bryg. Maciej Błaszczyk. Konsultacje potrwają do 14 maja.

 

 

Zdjęcie: OSP Wojciechów

Opracowanie: st. kpt. Andrzej Szacoń

 

Skip to content