Kolejny etap naboru do służby w KM PSP w Lublinie

24 lutego 2023 r. na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 w Lublinie odbył się kolejny etap naboru do służby w KM PSP w Lublinie – sprawdzian braku lęku wysokości.

 

Sprawdzian polegał na samodzielnym wejściu na wysokość 20 metrów na drabinę ustawioną pod katem 75°, następnie kandydat musiał samodzielnie zejść z drabiny. Próba była przeprowadzana z asekuracją. O bezpieczeństwo kandydatów dbali ratownicy wysokościowi z JRG Nr 2 w Lublinie.

 

Skip to content