Katastrofa budowlana w Lublinie przy ul. Dzierżawnej

W wyniku rozpoznania stwierdzono, że zawaleniu uległa narożna część trzykondygnacyjnego opuszczonego budynku. Pozostała część obiektu zagrażała sąsiadującemu budynkowi mieszkalnemu, w związku z tym Kierujący Działaniem Ratowniczym podjął decyzję o ewakuowaniu z niego 2 osób. Jednocześnie sprawdzono gruzowisko pod kątem obecności osób poszkodowanych. O zdarzeniu poinformowano Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego miasta Lublin. Na miejsce zadysponowano Specjalistyczną Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą ?Chełm?. W wyniku prowadzonych działań stwierdzono, że pod gruzami nie znajdują się osoby poszkodowane. Pracownicy PINB uznali, że pozostała cześć budynku grozi zawaleniem na sąsiadujący dom mieszkalny. W związku z tym podjęto decyzję o wyburzeniu pozostałej części budynku. Prace wyburzeniowe były prowadzone przez firmę zewnętrzną. Działania ratownicze trwały do godz. 23:55, brało w nich udział 8 pojazdów PSP oraz 25 strażaków.

Na miejsce działań przybyli:

  • Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie st. bryg. Grzegorz Alinowski wraz z grupą operacyjną KW,
  • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Piotr Zmarz,
  • Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie bryg. Maciej Błaszczyk wraz z grupą operacyjną KM,
  • Przedstawiciele Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
  • Przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego miasta Lublin,
  • Policja,
  • Straż Miejska,
  • Firma ?Sztrylic?.

Opracowanie – kpt. Andrzej Szacoń / Zdjęcia – bryg. Bartłomiej Walczuk, kpt. Andrzej Szacoń.

Skip to content