JRG 3

Jednostka mieści się przy ulicy Grygowej 8 chroniąc miasto, północno-wschodnie dzielnice Lublina oraz tereny gmin Wólka i Niemce. Powierzchnia obszaru chronionego to 246,1 kilometrów kwadratowych, zamieszkiwana przez około 62,5 tys. mieszkańców (2009).

Skip to content