JRG 2

Zlokalizowana na południowym skraju miasta, przy ulicy Zemborzyckiej 94  Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Numer 2 zabezpiecza miasto Lublin oraz jego południowo-wschodnie dzielnice. Ochronie jednostki podlegają tereny gmin: Głusk i Konopnica. Szacunkowa powierzchnia obszaru chronionego to 227,4 kilometrów kwadratowych, zamieszkiwana przez około 122 tysiące mieszkańców (dane rok 2009). Stan osobowy jednostki – 63 funkcjonariuszy. Podległe jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej – OSP Mętów oraz OSP Pawlin dysponują siłami w liczbie 64 osób.

Skip to content