Inspekcja gotowości operacyjnej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Lublinie

6 października 2021 r. zespół inspekcyjny Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie złożony z funkcjonariuszy pełniących służbę w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1.

 

Podczas inspekcji jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP ocenie podlegają w szczególności: czas wyjazdu alarmowego, gotowość ratowników do podjęcia działań ratowniczych, gotowość pojazdów, sprzętu silnikowego i sprzętu ratowniczego, prawidłowe prowadzenie dokumentacji jednostki oraz weryfikacja wiedzy teoretycznej. Najważniejszym elementem inspekcji jednostki ratowniczo-gaśniczej jest ćwiczenie praktyczne mające na celu sprawdzenie poziomu przygotowania strażaków oraz sprzętu do realizowania działań ratowniczych.

 

Scenariusz ćwiczenia praktycznego przeprowadzanego podczas inspekcji zakładał pożar na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego. W wyniku pożaru panowało intensywne zadymienie na klatce schodowej oraz piętrze obiektu. W budynku znajdowały się dwie osoby poszkodowane, jedna z nich była przytomna i głośno nawoływała pomocy.

 

Podczas realizacji ćwiczenia strażacy przeprowadzili rozpoznanie i przeszukanie budynku. W wyniku prowadzonych działań znaleziono dwie osoby poszkodowane, które natychmiast ewakuowano na zewnątrz i udzielono im pomocy medycznej. Następnie przystąpiono do gaszenia pożaru oraz oddymiania obiektu.

 

Zdjęcia i opracowanie: st. kpt. Andrzej Szacoń

 

Skip to content