Inspekcja gotowości operacyjnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Lublinie

W dniu 16 grudnia 2021 r. zespół inspekcyjny Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2.

 

W trakcie realizacji inspekcji jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP ocenie podlegają w szczególności: czas wyjazdu alarmowego, wiedza strażaków, a także przygotowanie pojazdów i sprzętu. Najważniejszą częścią inspekcji jest ćwiczenie, które ma na celu praktyczne sprawdzenie poziomu przygotowania strażaków oraz sprzętu do realizacji działań ratowniczych.

 

Podczas inspekcji strażacy JRG Nr 2 brali udział w ćwiczeniu praktycznym, którego scenariusz zakładał pożar w pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze budynku. W celu symulacji warunków pożarowych zadymiono część pomieszczeń oraz umieszczono w nich dwa manekiny, które pozorowały osoby poszkodowane.

 

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 zlokalizowana jest przy ul. Zemborzyckiej 94. Historia jednostki sięga września 1990 roku, gdy w budynku przy ul. Zemborzyckiej zaczął funkcjonować oddział Zawodowej Straży Pożarnej. Po powstaniu PSP w 1992 roku został on przekształtowany w JRG Nr 2. W jednostce pełni służbę 36 funkcjonariuszy systemu zmianowego. Funkcję dowódcy JRG pełni mł. bryg. Marcin Borkowski, a zastępcy dowódcy st. kpt. Dariusz Bednarczyk. Na bazie JRG funkcjonuje Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego ? jedyna tego typu grupa ratownicza na terenie województwa lubelskiego. Terenem działania JRG są południowe dzielnice Lublina, a także teren gminy Głusk i częściowo gminy Konopnica. W bieżącym roku strażacy z JRG Nr 2 w Lublinie 859 razy wyjeżdżali do działań ratowniczych.

 

 

Film: kpt. Marcin Rozwałka i st. kpt. Andrzej Szacoń

Zdjęcia i opracowanie: st. kpt. Andrzej Szacoń

Skip to content