Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” pod honorowym patronatem Wójta Gminy Niemce odbyły się w Szkole Podstawowej w Niemcach 2.03.2018r. W eliminacjach brało udział 25 uczniów z 6 szkół gminy Niemce. Uczniów powitał Dyrektor SP Niemce – Jerzy Wójcik oraz Wójt Gminy Niemce – Krzysztof Urbaś. Wszyscy uczestnicy musieli zmierzyć swoje siły rozwiązując test wiedzy zbudowany z 40 pytań dla każdej kategorii wiekowej. Oczekując na wyniki jury uczniowie mieli czas na słodki poczęstunek oraz praktyczną naukę umiejętności jakie powinien posiadać każdy strażak, dzięki spotkaniu z druhami OSP Niemce. Jury w składzie : Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr.4 w Lublinie-starszy kapitan Rafał Goliszek, Komendant Gminny ZOSPRP w Niemcach-Dariusz Paradziński, Prezes ZG ZOSPRP w Niemcach-Marek Porzak, Wiceprezes ZG ZOSPRP w Niemcach-Wojciech Deleżuch bardzo wnikliwie ocenili testy i zakwalifikowali po 5 osób w każdej kategorii do rozgrywek ustnych- były to pytania teoretyczne dotyczące zachowań w określonych sytuacjach lub praktyczne wykazanie się umiejętnościami ratowniczymi. 

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco: I grupa wiekowa(kl.1-6 SP)- 1.miejsce Emilia Domonik-SP Nasutów, 2 miejsce Kinga Guz –SP Krasienin, 3 miejsce Bartosz Drozd- SP Nasutów, 4 miejsce Paweł Sim –SP Rudka Kozłowiecka, 5 miejsce Fabian Filipiak- SP Dys; II grupa wiekowa(kl.7 i gimnazjum): 1 miejsce Jakub Kostecki- SP Niemce, 2 miejsce Jakub Małek-SP Niemce, 3 miejsce Wiktoria Jóźwiak- SP Krasienin, 4 miejsce Gabriela Paradzińska- SP Krasienin, 5 miejsce Piotr Porzak –SP Niemce. Emilia Domonik i Jakub Kostecki będą reprezentować gminę Niemce w eliminacjach powiatowych. Wszystkim gratulujemy, a szczególnie uczniom szkoły Podstawowej w Niemcach. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a finałowa piątka również nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy. Eliminacje przebiegały w miłej atmosferze.

 
Organizacja, materiały: Elżbieta Bartosik Szkoła Podstawowa w Niemcach
 
 
Skip to content