Giga Laurka dla Strażaków – Strażników Lasów!

Dzieci z całej Polski stworzyły laurki dla Strażników Lasów – Strażaków i Leśników – aby podziękować im za ochronę naszych lasów przed pożarami.

 

Inicjatywa „Laurka dla Strażników Lasów” ma na celu stworzenie ogólnopolskiej sieci Strażników Lasów poprzez edukowanie młodego społeczeństwa na temat ochrony lasów przed coraz częstszymi pożarami. Projekt zakłada również organizowanie warsztatów i spotkań edukacyjnych, które mają na celu zwiększenie świadomości ekologicznej i promowanie odpowiedzialnych zachowań w lesie.

 

Strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, na ręce Pana Komendanta, również otrzymali takie wyróżnienie. Strażacy są niezwykle wdzięczni za te wyrazy uznania, które motywują ich do dalszej pracy na rzecz ochrony naszych zielonych terenów.

 

Zdjęcia: KM PSP w Lublinie

Opracowanie: mł. kpt. Bartłomiej Pytka

Skip to content