Dzień grillowego spotkania

Lublin, dnia 30.07.2019r.

ZWIĄZEK EMERYTÓW
I RENCISTÓW POŻARNICTWA RP
ZARZĄD KOŁA
20-012 Lublin, ul. Szczerbowskiego 6c
tel. 81-535-12-92

Koleżanki/ Koledzy

Członkowie ZEiRP RP

Koło w Lublinie

 Z A P R O S Z E N I E

W związku z brakiem połączeń autobusowych MPK do Dąbrowy nad zalewem Zemborzyckim w (od poniedziałku do piątku) miesiącu wrześniu br. Zarząd Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie zmienia zaplanowany na 06.09.2019r. dzień grillowego spotkania integracyjnego na 29.08.2019r.(czwartek). Dojazd do Dąbrowy we własnym zakresie autobusami MPK nr 15, 1, 37 i 21. W wyznaczonym dniu spotykamy się na końcowym przystanku (pętla w Dąbrowie) o godz. 11.00 ? 11.30 skąd udamy się razem do leśniczówki.

Dla chętnych spacer po lesie celem szukania grzybów. Koszt spotkania skalkulowano na kwotę 30 zł. od osoby. Mile widziane są małżeństwa i osoby towarzyszące emerytowi. Dla osób  które w 2019r. korzystały jeden lub dwa razy z dofinansowania z funduszu socjalnego, emerytów     i rencistów PSP przewiduje się zwrot poniesionego wydatku. Dla uczestników, którzy nie chcą korzystać z dofinansowania, przewiduje się zwrot różnicy poniesionego wydatku a kwotą faktury  w rozbiciu na osobę. I tak jeżeli z faktur  kwota wynosi 15 zł na osobę to 15 zł będzie zwrócona uczestnikowi spotkania integracyjnego.

W tej kwocie zawarto:

? zakup tacek, napojów, chleba, wędliny, sztućców itp.

W związku z powyższym proszę o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie uczestnictwa do dnia 10 sierpnia 2019r. Zapisy przyjmuje:

? Prezesa Koła: e-mail:pawel_dworak@wp.pl ; tel. kom. 693-480-190; lub

Sekretarza Koła: e-mail kazikjas@)o2.pl: tel. kom. 506-612-469;

Wykazaną kwotę należy wpłacić na konto bankowe Koła: Bank Polskiej Spółdzielczości 46 1930 1695 2500 0576 4965 0001 do dnia  13 sierpnia br.  Ponadto wpłaty  przyjmowane będą w biurze ZW w dniu 13.08.2019r. w godz. 10.00 ? 13.00. Uczestniczący w spotkaniu emeryci zrzeszeni jak i nie zrzeszeni, którzy dotychczas nie dostarczyli do biura Zarządu Koła decyzji emerytalnej z ZER MSW proszeni są o dostarczenie kserokopii decyzji do biura bądź na spotkanie 29.08.2019 r. (może być 1 strona decyzji z zamazanymi kwotami emerytury).

Bardzo prosimy o zaszczycenie nas swoją obecnością.

Za Zarząd

Paweł Dworak

Skip to content