Dyplom uznania od Ministra Edukacji i Nauki oraz List Gratulacyjny Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dla Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie

W dniu 26 stycznia 2023 roku Minister Edukacji i Nauki Pan Przemysław Czarnek wręczył Dyplom Uznania Ministra Edukacji i Nauki dla st. bryg. Marka Fiutki – Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie za zaangażowanie na rzecz powstania Interaktywnego Centrum Edukacji Przeciwpożarowej – „Ognik”.

 

Pan nadbryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki również pogratulował Komendantowi Miejskiemu i dołączył stosowny list chwalący nowatorską inicjatywę, życząc jednocześnie satysfakcji i wytrwałości w Naszej trudnej i niebezpiecznej służbie.

Skip to content