Ćwiczenia zgrywające jednostek OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z terenu powiatu lubelskiego

W dniach 7-8 października br. na terenie byłej szkoły podstawowej w Szczuczkach, gmina Wojciechów odbyły się ćwiczenia zgrywające jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego sytemu ratowniczo-gaśniczego. Ćwiczenia miały na celu doskonalenie współdziałania zastępów, a także podniesienie poziomu i efektywności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych jednostek OSP włączonych do KSRG, w tym plutonu ratowniczego „OSP Lublin”.

 

Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar budynku szkoły, który objął pomieszczenia sutereny. Po przeprowadzeniu ewakuacji przez kadrę placówki stwierdzono brak 6 osób. W celu urealnienia założenia zastosowano środki pozoracji w postaci: zadymienia przy użyciu wytwornic dymu, rozmieszczeniu w budynku pozorantów oraz manekinów.

 

Jednostki zostały podzielone na pięć grup. Kierujący Działaniem Ratowniczym był wybierany z grona ćwiczących strażaków. Wszystkie grupy prowadziły zbliżone do siebie działania polegające na: sprawieniu linii gaśniczych, przeszukiwaniu pomieszczeń, ewakuacji poszkodowanych ze strefy niebezpiecznej, udzielenia im pierwszej pomocy medycznej, a także organizacji lądowiska dla śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 

Składamy serdeczne podziękowania na ręce Wójta Gminy Wojciechów Pana Artura Markowskiego za udostępnienie obiektu oraz wsparcie logistyczne podczas organizacji oraz realizacji ćwiczeń. Podziękowania składamy również jednostce OSP w Ignacowie za pomoc w przygotowaniu pozoracji oraz za zabezpieczenie logistyczne ćwiczeń.

 

Opracowanie: st. asp. Bartłomiej Pytka

Zdjęcia: kpt. Marcin Rozwałka

 

Skip to content